lørdag 27. mars 2010

Meningen med livet...

.
Meningen med livet er å komme i en tilstand
der man ikke lurer på
hva som er meningen med livet
.
Y
.